Раздел: Словник

Рады приветствовать Вас на территории свободных знаний — проекте xies.ru. Здесь для Вас собрана огромная коллекция различных учебных материалов, рефератов, курсовых, лабораторных, контрольных и дипломных работ. Большинство учебных работ можно скачать в исходном формате Ворд, Эксель, ПДФ, Повер поинт и др. Все материалы доступны в свободном режиме. Скачать подходящую работу можно по ссылке внизу страницы.

Словник шкіргалантерейної промисловості. Німецько-українсько-російський. Російсько-німецько-український
Укладач В. -С. Сидоров.Специализированный немецко-украинско-русский и русско-немецко-украинский словарь будет полезен тем, кому необходимо переводить тексты, связанные с производством кожи, меха, а так же изделий из этих материалов.Рецензенти.д-р. тех. наук проф. В. П. Коновал.

Словник філософських термінів
2011, 15 стр.У словнику наведено основні філософські терміни. Значення термінів розкривається українською мовою.

Словник учителя і методиста
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають у неправильному значенні. Вони стосуються не лише лінгвістики, педагогіки й методики, а й риторики, етики, психології, психолінгвістики та ін. наук

Словник української мови: у 20 т. Том 1
Словник української мови: у 20 т. ― Т. 1 (А-Б). ― К. : Наук. думка, 2010. - С. 1-100.Виходом цього тому розпочинається видання академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах.

Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті (за ред. Ю.М. Бідзілі)
едійних термінів, уведено нові поняття, які останнім часом використовуються у ЗМІ, подано інформацію про важливі періодичні видання України в минулому й тепер, представлені впливові часописи, інформаційні агенції, радіо- й телеканали, а також уміщено біографічні довідки про відомих журналістів світу

Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. Том 2
Київ "Наукова Думка" 1978Другий том містить 5827 слівРедакційна колегія:канд. філол. наук д. Г. Гринчишин,докт. філол. наук л. Л. Гумецька (голова),докт. філол. наук і. М. Керницький.

Словник термінів з адміністративного права
Терміни розташовані за темами:Сутність управління, його роль у суспільстві. Співвідношення державного управління з державною виконавчою владою.Предмет та система адміністративного права та його місце в правовій системі держави.Адміністративно-правові норми та відносини.

Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. Том 1
Київ "Наукова Думка" 1977.Перший том містить 5701 слово.Редакційна колегія:канд. філол. наук д. Г. Гринчишин,докт. філол. наук л. Л. Гумецька (голова),докт. філол. наук і. М. Керницький.

Словник обліково-економічних термінів
2004 рік - 384 с.За ред проф. Ф. Ф. Бутинця, проф. М. Добії, проф. Т. Б. ТріфоноваСловник є довідковим і систематизованим виданням, яке містить майже 1500 термінів, шо включають, загальноекономічні та облікові поняття, терміни з міжнародної облікової практики;

Словник антонімів української мови
Словник антонімів.української мови.за редакцІЄю Л.С.Паламарчука.Видання друге,доповнене. виправлене.Києв.Видавництво Довiра.1999.ббк 81.2Укр-4.П53.

Словник педагогічних термінів
Словник педагогічних термінів / підготовлений викладачами кафедри педагогіки та психології під керівництвом д.п.н., професора Савенкової Л.О. КНЕУ ім. В. Гетьмана - К., 2008. - 19 с.

Словник античної міфології
Київ, 1985. — 236 с. Укладачі І. Я. Козовик, О. Д. ПономарівВидання присвячене міфології давніх греків та римлян. Його статті не лише наводять міфологічні імена й назви реалій та понять античності, а й розкривають зміст міфів, розповідають про джерела їх виникнення.

Словник скорочень в українській мові
За ред. Л. С. Паламарчука. - Київ: Вища школа, 1988. - 512 с.У словнику розшифровуються і пояснюються різні типи скорочень в українській мові (прості, часткові, ініціальні, комбіновані, умовні).

Словник з ОМ
Загальні терміни. Жанри в ОМ( визначаються за предметами зображення). Живопис. Кольорознавство. Графіка. ДУМ. Гончарне мистецтво. Символи та обереги в ДУМ. Рослини-символи. Тварини-символи. Знаки-символи. Національний одяг. Головні убори. Прикраси. Посуд. Архітектура. Стилі.

Словник термінів з дисципліни Гроші та кредит для студентів економічного факультету спеціальностей Облік і аудит, Менеджмент організацій, Менеджмент
Словник розроблено к. е. н., доцентом Бурковською А. В.Рецензенти: Мармуль Л. О., Червен І. І.49 стр.Зміст.Вступ.Сутність і функції грошей.Грошовий оборот і грошова маса.Грошовий ринок.Грошові системи.Інфляція і грошові реформи.Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Словник - основні релігієзнавчі поняття
Словник в алфавітному порядку релігієзнавчих понятьПриблизно 110 слів


Xies.ru (c) 2013 | Обращение к пользователям | Правообладателям